Pałac w Mysłakowicach, kotlina Jeleniogórska

Budowla pochodząca z XVIII wieku była rezydencją letnią króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III. Od roku 1951, aż do chwili obecnej w pałacu działa szkoła. W roku 1980 pałac został wpisany na listę zabytków chronionych. Projekt wykonany przez naszą firmę zakłada odtworzenie elewacji wraz z naprawą uszkodzonego detalu. Po renowacji budynek ten stałby się zapewne jedną z większych wizytówek gminy Mysłakowice.

POWRÓT